ישא ברכה- פרשת שבוע

פרשת שבוע

עלוני ישא ברכה

יוצא לאור ע"י אברכי כולל שבמוסדות "ונקרא בשם", העלון כולל ענייני: משל ונמשל,
שלום בית, חינוך הבנים, מטעמים לשבת, סיפורי צדיקים ועוד...

לכניסה למאגר לחץ כאן