ישא ברכה- תפילות שונותתפילות שונות


תפילת השל''ה הקדוש
הקדמה לתפילה
סגולה לשמירה
תפילה לרפואה שלמה
תפילה מסוגלת לפרנסה
תפילה ללידה קלה
תפילה למציאת בת זוג
תפילה למציאת בן זוג (לבת)
תפילת האב לשמירת הילדים ולהצלחה
תפילת האם לשמירת הילדים ולהצלחה
תפילה לשלום בית
התרת נדרים
תפילה למציאת דירה