ישא ברכה- שו''ת אמונה (התשובות)שאלות ותשובות ביהדות ובאמונה (התשובות)

מחלוקות הדתיים
שאלה: אני לא מקיים מצוות בגלל שיש מחלוקות בין הזרמים אז איך אידע מה אמת?
תשובה: תאר לך אדם עשיר אבל חולה ומצבו חמור, אז הוא מזמין אליו כמה רופאים מומחים, כל רופא מביא את הדיאגנוזה שלו ואת רשימת התרופות המומלצת, והנה מתוך עיון ברשימות התרופות והטיפולים המוצעים החולה רואה שהרשימות והטיפולים הם דומות רק יש כמה תרופות שרופא א' הציע ולעומתו יש כמה תרופות שרופא ב' הציע. לאחר מחשבה והעמקה בעניין מחליט העשיר מיודעינו החלטה "חכמה" והוא אומר כיוון שלא כל הרופאים אומרים אותו דבר אז הוא מחליט לא לקיים כלום! כן כלום, הרי הם חולקים אחד על השני.
ומה נענה לו? יתכן שכל הרופאים צודקים בכל ההמלצות ויתכן שהם טועים בחלק, אבל לפחות שיתחיל לקיים ולקחת את התרופות והטיפולים שמוסכמים על עולם.
אם אתה יודע שהתורה מאלוקים והיא אמת, אבל הסיבה שלך שאתה לא מקיים זה בגלל שאתה לא יודע מה לקיים כי יש מחלוקות בין הזרמים, אז תקיים קודם כל את מה שמוסכם על כולם כי זה ודאי מצווה, כולם מסכימים שמצווה להניח תפילין ולשמור שבת ועוד שאר הלכות, אם תקיים את המצוות האלה ודאי שייפתחו לך שערי שמים ותוכל להבין יותר את המחלוקות ואת ההלכות החלוקות.


מדוע חכמים הוסיפו מצוות
הרי כתוב בתורה: "לא תוסיפו ולא תגרעו"?
תשובה: נניח שקנית מכונית, וברוך השם יש לך בית, האם ניתן לומר הוספתי לבית שלי מכונית? ודאי שלא! כי זה שני דברים שונים, כל אחד יודע שיש מכונית ויש בית, כך גם חכמים כאשר הם מוסיפים איסור או סייג או מצווה, הם מודיעים שמהתורה זה מותר רק הם מוסיפים סייג כדי שלא ניכשל באיסור תורה, או כאשר הם מוסיפים מצווה כמו מצוות חג פורים או חג חנוכה, אז הם מודיעים שהם הוסיפו את החג הזה מצד עצמם, וכל האיסור הוא דווקא להוסיף איסור ולומר שזה מהתורה אז זה נחשב שהוסיפו משהו על התורה, אבל אם מודיעים מראש שזה לא מהתורה אלא מצווה או סייג נוסף אז בזה אין איסור. לדוגמא: מהתורה אסור לאכול בשר בהמה או חיה יחד עם חלב אבל בשר עוף עם חלב הוא מותר ובאו חכמים וכדי שלא ניכשל באיסור תורה אז הם גם אסרו בשר עוף עם חלב כדי שאם לא יהיה איסור של בשר עוף אז בטעות אנשים גם יגיעו לאיסור של בשר בהמה בחלב.
שאלה: אז למה התורה לא אסרה? למה היא נתנה לחכמים אפשרות לעשות עוד סייגים?
תשובה: התורה נתנה את הסמכות לחכמים כי הם נמצאים בכל דור ויכולים ל"חוש את הדופק" של כל דור ודור ולפי המצב והחששות הם עושים את הסייגים כדי שלא ניכשל.
מקור ציווי זה בתורה שבכתב הוא בנאמר במקרא (ויקרא יח, לא) ''ושמרתם את משמרתי'' כלומר גידרו את משמרתי. ובלשון התלמוד (יבמות כא, א): ''עשו משמרת למשמרתי''.
דהיינו בכדי שעם ישראל לא ייכשל באיסור התורה החמור, אז התורה מצווה את חכמים שיעשו סייג והגנה כדי שלא יגיעו לאיסורי התורה.
כמו מה שנקרא היום "טווח ביטחון" כמו שבמחסן כלי נשק אסור אפילו לעשן סיגריה קטנה, אפילו שכל הכלי נשק סגורים בקופסאות, וזה בכדי שלא יווצר מצב שבטעות אולי משהו יפתח ארגז ואז... או חשש שארגז מסויים לא סגור היטב, ולכן קובעים מראש "טווח ביטחון" בכדי לא להגיע למקרה החמור.


למה לדתות אחרות יש יותר מאמינים?
שאלה: למה לאיסלם ולנצרות יש יותר מאמינים מאשר לדת היהודית?
תשובה: קודם כל יש להדגיש שכל מאמיני הנצרות והאיסלם מאמינים בתנך בכתוב בו ואדרבה הם מבססות את דתם על התנך רק הם טוענים ש"כביכול" אלוקים שינה את דעתו... ולהחליט לעשות "שיפוצים" בתורה.
אז יוצא שלתנך יש יותר מאמינים מכל ספר אחר בעולם!
ועכשיו לשאלתך למה יש לנצרות ולאיסלם יותר מאמינים ובכן, תאר לך חברה משגשגת וותיקה בתחום הטכסטיל שקוראים לה יהדות-טקסטיל והנה פתאום מחליט משהו לפתוח חברה מתחרה ומעתיק מהחברה המקורית רק 10% מרעיונותיה וקורא לחברה החדשה איסלם-טקסטיל אבל מה הוא יעשה על מנת שחברתו תצליח? אז הוא עושה 2 רעיונות "שיווקיים" של מנת להצליח בשיווק רעיונותיה של חברתו: רעיון ראשון: הוא מחייב את כל חברי החברה לצרף כמה שיותר אנשים להיות חברים בחברה החדשה, הוא כמובן מאשר ו"מכשיר" להם כל דרך וכל מעשה גם הכי מושחת על מנת לצרף חברים חדשים לחברה החדשה.
רעיון שני שהוא עושה כדי להגדיל את הצלחתו בשיווק החברה: הוא עושה את מצוות וחיובי החברה "קלים" לקיום ולא מחייבים ביותר וכך גם קל להצטרף לחברה החדשה שהוא פתח וגם כל חבר מחוייב לצרף כמה שיותר חברים לארגון בכל דרך שהיא.
לעומת זאת בחברה המקורית יהדות-טקסטיל יש התחייבויות גדולות ואחריות גדולה לכל חבר בחברה וכמו כן אין חיוב כזה לצרף חברים חדשים לחברה אלא רק אם משהו ירצה להצטרף להיות חבר ביהדות טקסטיל הוא יוכל לעשות זאת לאחר תהליך לא קל והתחייבות גדולה (גיור).
למי לדעתך יהיו יותר חברים בחברה?
מצד שני מי החברה המקורית?
נעבור לנמשל: הנצרות והאיסלם לקחו מהיהדות כ- 10% מהמצוות אבל על מנת להצליח בהפצת דבריהם בעולם אז הן מיסיונריות במובן השלילי של המילה, כי חלק מה"מצוות" החשובות שלהן הוא להעביר על דת בני דתות אחרות ולכן בכל הדורות הן ניסו בכל דרך גם הרצחנית והשפילה ביותר על מנת להעביר יהודים ושאר בני דתות אחרות לדת שלהן זכורים לשימצה מסעי הצלב שבהן צלבו רצחו כל מי שלא הסכים לעבור לדת ה"אהבה" לדת הנוצרית כמו כן בני דת האיסלם מאז ועד היום רוצחים וטובחים כל מי שאינו מקבל את דת האיסלם ולכן בני דתות אלו נפוצות מאוד כי חלק ממצוותיהן הוא להעביר על דת את בני הדתות האחרים.
בנוסף החיוב של מצוות הנצרות והאיסלם הן לא מחייבות הרבה ולכן דתות אלו הן יותר קלות להתקבל על ידי מאמיניהן. לעומת זאת היהדות אינה מיסיונרית במובן של להפוך את מי שאינם יהודים להיות יהודים, כי לפי היהדות מי שאינו יהודי חייב רק ב- 7 מצוות הנקראות "מצוות בני נח" שהן מצוות בסיסיות המיועדות לקיום העולם. וכמו כן היהדות היא יותר מחייבת כי יש בה הדרכה ומצוות לכל רגע ולכל מצב בחיי האדם.
כמובן שביהדות יש שכר יותר גדול ליהודים שקיימו את כל מצוות התורה מאשר ללא יהודים שקיימו 7 מצוות אבל ככל ביהדות כמו בעסקים- למנכ"ל החברה יש יותר אחריות והתחייבויות אבל למנכל יש גם משכורת יותר גבוהה וכו'.
לסיכום: שני הסיבות העיקריות לכמות המספרית הגדולה של הדתות האחרות היא מפני שהן יותר "קלות" לקיום ופחות מחייבות מהיהדות וסיבה שנייה מפני שהן חייבו בכל הדורות את כל מאמיניהן להשפיע בכל דרך על מנת להעביר בני דתות אחרים לדת שלהם.
היהדות היא יותר מחייבת ומקיפה את חיי האדם וכן ביהדות אין חיוב להשפיע על הלא יהודים להיות יהודים. (יש כן עידוד להשפיע על יהודים שכבר יהודים לקיים את ייעודם בעולם להיות עם ה' ולשמור תורת ה' אבל אין חיוב להשפיע על הגוים להיות יהודים)


שאל את הרב - למה לשאול רב?
למה בכל דבר אתם שואלים רבנים? האם אתם לא יכולים להחליט לבד?
אפשר לחלק את השאלה לשלוש נושאים:
למה שואלים את הרב בענייני הלכה
למה שואלים את הרב בענייני עסקים
למה שואלים את הרב בעניינים אישיים ומשפחתיים
נתחיל: שאלה: למה שואלים את הרב בענייני הלכה?
תשובה: למה אנשים הולכים לרופא? כי הם יודעים שהרופא למד ויודע (בדרך כלל...) יותר טוב מהם, הוא למד 7 שנים וקיבל הסמכה, גם בהלכה יש לדעת שבכדי לפסוק הלכה, יש ללמוד טוב ולהקיף את התורה,
יש תרופות כמו אקמול וכדומה שניתן לקחת מבלי לשאול רופא, כך גם יש הלכות פשוטות שניתן לקיים על ידי שלומדים מתוך הספרים אבל ישנם מחלות שצריכות איבחון וידע וניסיון שיש לרופא, כך גם ישנם מקרים גבוליים שלא ניתן ללמוד מתוך הספרים ואז הולכים לרב על מנת שיאבחן את המקרה ויפסוק את ההלכה באופם ספציפי.
שאלה שנייה: למה שואלים את הרב בענייני עסקים?
תשובה: זה באמת מעניין שאנשים עסקים עם ידע וניסיון רב בעולם העסקים פתאום הולכים לרב ולא זזים מההדרכה שלו, והמעניין הוא שהם ממשיכים לבוא אל הרב ולשאול על עוד עסקה ועל עוד עסקה, אם באמת זה לא היה "עובד" אז ודאי שהם היו עוזבים את הרב או שואלים אותו רק בעניינים רוחניים...
ועוד יותר מכך לפעמים אותם אנשי עסקים תורמים סכומים גדולים לפעילויות הרוחניות של הרב, ומדוע זה? הרי לכאורה הם מפסידים כספים? אז מה התשובה? למה שואלים את הרב בענייני עסקים?
התשובה טמונה בתוך השאלה, שכיוון שהרב עסוק בעניינים רוחניים הוא קודם כל יותר נייטראלי, ושוקל כל עיסקה בצורה יותר שקולה ואובייקטיבית.
סיבה שנייה היא מפני שלימוד התורה היא פעילות אינטנסיבית של המוח והיא מחכימה את לומדיה, והרב שלמד הרבה תורה, יודע לתפוס דברים ביתר חדות ולייעץ למען הצלחת מי שמתייעץ איתו.
סיבה שלישית מדוע פונים אל הרב גם בענייני עסקים זה מפני שהרב בזכות פעולותיו הרוחניות ומצוותיו הרבות הוא יותר קרוב אל הבורא ולכן תפילותיו וברכותיו נשמעות יותר בשמים ולכן איש העסקים רואה ברכה בעסקיו בזכות ברכותיו של הרב. סיבה רביעית היא מפני שתרומה למען הרוחניות גורמת לברכה בעסקים וכאשר תומכים בפעילויות רוחניות למען הבורא אז נהיים שותפים עם הבורא בעסקים, וכמו שותף טוב אז אלוקים עוזר למי שעוזר לו... סיבה חמישית היא מפני שבספרות היהדות והקבלה ישנם סגולות ותפילות רוחניות להצלחה בעסקים אז ישנם רבנים שנותנים ומלמדים את מי שבא אליהם את הסגולות והתפילות להצלחה.
שאלה שלישית: למה מתייעצים עם הרב בעניינים משפחתיים? חינוך וזוגיות ושיפור האישיות?
תשובה: התורה היא לא ענייני הלכה, אלא גם מקיפה את כל חיי האדם ולכן הרב שלמד הרבה תורה יכול לתת עצות בענייני עבודת המידות וענייני חינוך וזוגיות כי הדרכות אלו טמונים בספרות העניפה של היהדות.
הערה חשובה: יש לבחור רק רב מוסמך כיוון שלא כל מי שנקרא רב הוא באמת רב, וישנם כיום "רבנים" רבים שעד לא מזמן לא שמרו שום מצווה והיום הם מקבלים קהל וגובים כספים וכדומה. ומוציאים שם רע על היהדות, זה לא אומר שכל אחד הוא כך.
אבל יש כמה סימנים להבחין אם הרב הוא אמיתי או לא, וזה חלק מהבלבולים והניסיונות של הדור האחרון דור הגאולה.
להלן סימנים לרב אמיתי:
1) שהוא לא גובה כספים עבור כניסה אליו, אלא כל אחד שרוצה יכול להכנס אליו.
2) שהוא לא מורה לעבור על שום הלכה בשולחן ערוך
3) שהוא מוסכם על ידי שומרי המצוות, כי שומרי המצוות יודעים את ההלכה ואם הרב עובר על ההלכה אז שומרי המצוות יודעים זאת בעוד ש"חסידיו" לא מספיק למדו להבחין בכך.
4) שהוא לומד תורה בכל יום ולא רק מקבל קהל יומם ולילה.
כמובן שאין כללים ממש ברורים ויתכן שיהיה רב אמיתי שלא יהיו בו כל הכללים אבל זוהי הדרכה כללית על מנת לבחור ברב הנכון.


הדתיים נהנים?
שאלה: "להיות דתי זה נראה לי להיות סגור ולוותר על הנאות החיים"?
תשובה: היהדות לא נגד הנאות, להיפך, ביהדות ישנם הזדמנויות לשמחה ולהנאות בכל הרבדים מההנאה הפשוטה ביותר עד לחוויה הרוחנית הגבוהה.
העיקרון הוא ליהנות בזמן הנכון ובאופן הנכון.
דמיין לעצמך, שחברך קנה DVD או רכב חדש אם הוא יתעלם מחוברת ההוראות של היצרן ולא ילמד כיצד להפעיל אותו בצורה היעילה והנכונה, הנאתו תהיה מצומצמת ביותר, לעומת זאת מי שיקרא את חוברת ההוראות של היצרן יוכל לנהל את חייו בצורה הנכונה והמהנה.
אלוקים רוצה שניסע את מסע חיינו במחלקה הראשונה. לכן נתן לנו חוברת הוראות (התורה) להראות לנו כיצד להפיק את המקסימום מהחיים. האדם עשוי מגוף ומנשמה. כאשר אדם חי ללא תורה, הוא יכול ליהנות בגוף אבל הנשמה שלו תישאר צמאה וללא סיפוק ובנוסף לכך גם הנאותיו הגופניות יכולות להזיק לו, ולעשות אותו מכור אליהן- כמה "רדבול" אדם יכול לשתות? כמה סרטים אדם יכול לראות? בסוף הכל נראה אותו דבר.
לעומת זאת, עם התורה ניתן ליהנות גם בחיי הגוף אתה יכול לאכול אוכל כשר וטעים אתה יכול להתחתן אתה יכול לשמוע מוזיקה הכל אפשר רק ברמה המותרת והלא מוגזמת כדי שלא נתמכר לחיי הגשמיות אבל בנוסף להנאות הגשמיות המותרות בתורה אפשר גם להנות ברוחניות גם מבחינת החוויה הרוחנית וגם מבחינת הרגשת הסיפוק והמשמעות בחיים.
אנשים רבים שמשתתפים בחתונות ושמחות של שומרי מצוות מציינים את השמחה הפנימית האמיתית שישנה בחתונה (בין המציינים זאת גם צלמים וזמרים שמצד עבודתם משתתפים גם בחתונות של שומרי מצוות וגם בחתונות של כאלה שאינם שומרים מצוות).
בנוסף לכך בתורה יש גם מטרה וגם משמעות לחיים, לאדם השומר מצוות הוא יודע מהיכן הוא בא ולאן הוא הולך ומהי משמעות חייו ולשם מה לקום בבוקר, מהו מעשה טוב ומהו מעשה רע לאן לשאוף ולהיכן להתקדם, אדם כזה יכול יותר בקלות להגיע לסיפוק, לבהירות ולשמחת חיים.
לעומתו אדם שאין לו אמת מוחלטת ואין לו ערכים ברורים, אין לו עולם ברור ומשמעות ברורה לחייו, הוא חוזר ממסיבה הרוג על המיטה ובבוקר לא יודע למה ולאיפה לקום והוא יכול בקלות ליפול לבלבול ולדיכאון ולחוסר סיפוק בחיים. ("דאון" כמו שאומרים)
כשהשאיפה של האדם היא הנאה וסיפוק גשמי בלבד, הוא מרגיש ריקנות וכל הנאה גשמית אחת גוררת בסופה חוסר סיפוק ורצון להגדיל את ההנאה.
וכמו אדם שיושב בפאב או מועדון שמתחיל בשתייה רדבול, וודקה וכו' ואז מרגיש חוסר סיפוק ואז עוברים לדבר יותר "מדומיין" וגם אחרי הכול כשהוא שתה וטעם מכל מה שהפאב מציע הוא עדיין מרגיש ריקנות וחובר סיפוק ועצבות בסוף.
לא לחינם עשרות שחקנים ואנשי במה שלא היה חסר להם מבחינה גשמית, פתאום הם מתקרבים לדת ומדוע? כי נפשם צמאה להנאה יותר עמוקה הנאה לנשמה הנאה וסיפוק לגוף ולנשמה ולאמת הפנימית שיש ביהדות.
סיכום
אפשר לסכם ולומר שרוב ההנאות שישנם למי שלא שומר מצוות, ישנם גם לשומרי מצוות בצורה מבוקרת ונכונה ולעומת זאת, חלק נכבד מההנאות שיש לשומרי מצוות, אין למי שאינו שומר מצוות. ומכאן יוצא כי דווקא לא לשמור מצוות, זה לוותר על חלק ניכר מהנאות החיים האמיתיות.


עשיתי עברות חמורות מאוד, אין לי שום סיכוי!
שאלה: אני חוטא גרוע ביותר ועברתי על הדברים הכי גרועים בתורה, אני לא מרגיש שיש לי סיכוי לחזור אי פעם בתשובה, אני כל כך מלוכלך בחטאים שלנקות אותם אצטרך אלף שנה.
תשובה: אתה כמו שאתה אלוקים אוהב אותך באמת! נראה לך מוזר? שמע פתגם בשם הבעל שם טוב: הלוואי שהייתי אוהב את ה צדיק הגדול ביותר כמו שאלוקים אוהב את הרשע הגדול ביותר! עצם זה שאתה עדיין חי, עצם זה שאלוקים החליט להחזיר לך את הנשמה היום בבוקר, זה מראה שאלוקים לא התייאש ממך שאלוקים מחכה לך, מחכה שתתקרב אליו יותר.
אין ייאוש בעולם כלל! אומר רבי נחמן מברסלב, נחזור אין ייאוש! אין כזה דבר ייאוש! ראית פעם פיל עם 20 רגליים לא ראית נכון? כי אין כזה פיל, גם ייאוש אין, תמחק מהלכסיקון שלך את המילה ייאוש ותכתוב במקומה תקווה, סיכוי, אמונה.
דווקא זה שנפלת והשם עוד מחייה אותך מראה שיש לך את הכוחות ואתה מסוגל להתעלות והכול יתהפך לטובה כמו שכותב בספר מלחמת היצר עמוד כ"ה: "אדרבא, דווקא אותם הנשמות שמסוגלים מאד מאד לעלות (בשיפור עצמם) דווקא עליהם יש הרבה הפרעות וניסיונות וכישלונות" כתוב בתלמוד (סוכה נב) "כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו" דהיינו אתה שנראה לך שיש לך יצר הרע ענק והוא החטיא ומחטיא אותך מאוד מאוד, דווקא אתה מסוגל להיות הצדיק היותר גדול ולכן היצר הרע נטפל דווקא אליך כי אתה מסוגל להיות בדרגה גבוהה, ייתכן שלבך לא נותן לך להאמין אבל אלו תעתועי היצר שלא מעוניין שתקבל את הדברים. כתוב בתלמוד: אין דבר העומד בפני התשובה, אתה מבין את הכוונה, שאפילו חטאת את החטאים החמורים ביותר, כשאתה שב בתשובה אמיתית, זה נמחק!
ואדרבה, ככל שהאדם המתקרב היה רחוק יותר, כך כל התקרבות שלו גורמת לנחת רוח ולקידוש שם שמים בעולם, כל מי שהיה יותר בעומק החטא והחליט להתקרב כך נדרש ממנו יותר מאמץ להאמין בעצמו להאמין בתשובה, להאמין בבורא שהוא כן אוהב אותו, וכשהוא מתגבר על ההסתרות והייאוש שהיצר מנסה להכניס לו, ממילא זה יותר קידוש שם שמים. וכמו שאומר רבי נחמן מברסלב: אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן!
בוא נפרש את המשפט הזה:
אתה מאמין שקילקלת? שעשית עבירות והם קילקלו את נשמתך, למה אתה מאמין כך? כי כך כתוב בתורה, אומר רבי נחמן: תאמין שיכולים לתקן! אותה תורה שאומרת שאדם קלקל אומרת ומדריכה כיצד לתקן, אותה תורה אומרת שיכולים לתקן ! כן אתה יכול לתקן, היצר מכניס לנו חצי משפט רק שיכולים לקלקל והצדיקים ואנחנו צריכים לשנן את חצי המשפט השני שנאמין שכן יכולים לתקן!
כמו שכותב בספר שומר אמונים: (מאמר הבטחון וההתחזקות פרק ו') : "בודאי ובודאי שהקדוש ברוך הוא משתוקק ומצפה לכל בן ישראל שישוב אליו, גם בכל מיני נפילו וירידות, אפילו הוא ממש ירד כבר לשאול תחתיות... עם כל זה הקדוש ברוך הוא משתוקק ומצפה אליו... ואם יאמר לך היצר מה תרוויח בזה? כי מחר ממילא תשוב ותיפול אחור, אבל תדע אחי אהובי כי מעולם לא נאבד משום אדם שום מצווה" ומובא בספר אמת וצדק (עמוד ת"ג) : "צריך שתדע אפילו אם אתה משוקע במדור הקליפות ואתה במדריגה התחתונה מאוד עד שנדמה לך שאי אפשר עוד להתקרב אליו יתברך מחמת שנתרחקת מאוד ממנו, אף על פי כן תדע שאפילו במקומך גם כן שם תוכל למצוא אלוקותו יתברך ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו יתברך ולשוב אליו בתשובה שלימה, כי לא רחוקה היא ממך אלא שבמקומך רבו הלבושים"
ועוד מובא שם (אמת וצדק עמוד ת"ב) : "כי כל אחד שנפל למקום שנפל נדמה לו שעליו אינם נאמרים דברים אלה... אבל באמת תדע ותאמין כי כל הדברים אלו נאמרים גם על הקטן שבקטנים והגרוע שבגרועים כי השם יתברך טוב לכל תמיד"
בנוסף לכך כתוב שעל ידי תשובה מאהבה אדם יכול להפוך את עוונותיו לזכויות, אתה קולט? אתה שהיצר מטעה אותך להתייאש מעצמך, אתה יכול להפוך הכל לזכויות טובות, התחל להתקרב, תלמד יותר יהדות, תורה, קרא בספרים במאמרים, ותתחזק ותעלה ותצליח, אלוקים אוהב אותך וחפץ בטובתך.
כמובן שאפשר להוסיף ועוד ניתן ומומלץ לעיין בספרים הבאים: דור התמורות, הרב לוגאסי ; משיבת נפש, רבי נתן מברסלב ; אומץ מאת הרב באזנסון, הוצאת שיר חדש ; מלחמת היצר.לשאלות נוספות- "אתר היהדות והקבלה"