ישא ברכה- הרצאות- הרב זמיר כהן

הרצאות הרב זמיר כהן


אמונה חלק א ב ג

אמונה חלק ד ה ו ז

אסטרונומיה ויהדות א ב ג ד ה

אסטרונומיה ויהדות ו ז ח ט י
גילגולי נשמות חלק א ב ג ד

גילגולי נשמות חלק ה ו ז י ט

השגחה ובטחון חלק א ב ג

השגחה ובטחון חלק ד ה ו ז